Regősének

haj regöljetek I.

haj regöljetek
hezzám szegődjetek
forrásvíz partján
rejám figyeljetek!

igét mondok őset
lélekvel velőset
csillagok martján
mennyégbe menőset


sohanapján

szó szó borzasztó
süldő csikó vén fakó
fele cukor fele fánk
háromkilós elefánt

hó hó porhanyó
kemencében ül anyó
néha bizony megesik
a kisujja leesik

ág ág eszterág
életünkön féreg rág
gürcölünk a bétében
egész nap egyvégtében

láb láb a műláb
néha kilóg egy nyaláb
borral teli kaniszter
belekortyol a miszter

só só harasó
elfogyott a békasó
Mari néném kakasa
mitől nőtt meg a hasa?

zsák zsák kenderzsák
tejet isznak a perzsák
égi mezőn jár a hold
dobszerdáig ezt dalold

lyuk lyuk zoknilyuk
ha csődöt mond kidobjuk
kicsi a pénz nagy a baj
több a gondom mint tavaly

rá rá rá se ránts
kikipogja a kopáncs
hitelt ád a fűszeres
sohanapján ne szeress!


öreg csont ifjú csont

öreg csont ifjú csont
kiisszuk a Badacsonyt
rajta-rajta-rajta

kormos üstben fakalán
csípje meg őt a csalán
rajta-rajta-rajta

három csitkó három ló
habitusom káromló
rajta-rajta-rajta

az ég alját ha festik
énekeljünk napestig
rajta-rajta-rajta

mindig tudjuk a tutit
tévét nézünk mert butít
rajta-rajta-rajta

sámfát sirít a suszter
kokit oszt a miniszter
rajta-rajta-rajta

háborúban az a jó
Kalasnyikov eladó
rajta-rajta-rajta

jön a halál üstöllést
abszolválja az ölést
rajta-rajta-rajta


regősének

haj regő rejtem
szaggat a szerelmem
porrá tör a bánat
ordasok cibálnak

haj regő rája
több úr mint szolgája
borban az igazság
hajnalig siratják

haj regő réved
mindig es eltéved
íze sója nincsen
minek is kerítsen

haj regő rajta
széllelbélelt fajta
se éje se napja
Isten így akarja

haj regő rejtem
kövek közé rejtem
vízirigó látja
ki is kapirgálja


táncbéli szók

járd ki lábam járd ki most
bokán rúgom a csapost
udvara van a holdnak
feltámadunk maholnap

a magyarnak az a veszte
a pofot magával kezdte
honvéd áll a Hargitán
húzzad cigány szaporán

Alfaluban nagy a bánat
ördög űzi a szoknyákat
tekenőbe bújt a pap
csontos kutya nem harap

kicsi bölcső kicsi buba
beleléptünk az EU-ba
ha beléptünk úgy essen
káromkodni lehessen

ez az élet olyan élet
mindig kiszökik a lélek
utána a böcsület
azér’ a nagy csődület


komámasszony csivavája

komámasszony csivavája
felszökött a yukafára
utána a pompier
lopjon aki lopni mer

a disznyóba megy a kés
koleszterinje kevés
hagyd békén a gyereket
hadd növesszen kereket

irigyeink úgy ugatnak
nem fekszünk le a Nyugatnak
a sógorom megbukott
nem tudta a Facebookot

államtitkár bácsi kérem
adjon úgy is ha nem kérem
hadd tudjak én kuglert venni
egyszer Balatonra menni

kimondta a müezzin
megint drágább a benzin
kimondta a híradó
hús és nyereg eladó

széna szalma vencsellő
egyre több a csencselő
Mohácson meg nagy a meleg
Tomori Pál bajsza megett


csimpolyaszó

csirren a csörren a csimpolya
fusson akinek nincs bora

illeg a billeg a békanyál
szöcskecsapatnak imponál

kettyen a kottyan a konty alatt
Sári néném ma jól mulat

bigyeg a bugyog a babgulyás
ködöt köhög az M0-ás

ripeg a ropog a nagykabát
bántja a szél a nagypapát

ripeg a ropog a redingot
népgazdaságunk megingott

csiszeg a csoszog a parlament
a kormánypárt nagy halra ment

kerreg a kurrog a kúria
Justitia egy fúria

sundám a bundám a taktika
magyarok közt ez praktika

bekapja egyik a másikát
ettől lesz nálunk jó világ


sámánének

dömdödö döm döm
dobban az ösztön
véres a melle
hóban fürösztöm

szittya ha szottyan
dob szava dobban
nézek az égre
üstöke lobban

ősök igéje
hős telivére
nyergébe pattan
űzi a vére

surrog az íja
falkahad híja
égi ösvényen
tüske szakítja

hazája fenyves
napja keserves
élete felhő
sorsa viseltes

kis Magyarország
ártatlan jószág
ősökkel táncol
menny és valóság


bujdosódal

bujdosik az árva madár
szorít török veszít tatár
csipkebokor a szállásom
harmat a könnyhullajtásom

sorsomat gonoszok fonják
hegyeimet elrabolják
forrásimat túszul ejtik
boraimat mind lefejtik

minden tettük hamis csorba
jussanak bár a pokolra
átok legyen minden vágyuk
cinteremben nyoszolyájuk

bujdoshatok tőlük holtig
Dunától a messzi Oltig
nem lelhetem nyugovásom
bánat alól feloldásom

magyar népem árva lelkem
otthonomra nálad leltem
jaj hogy el kell tőled válnom
társaimat hol találom?

szállóföldem már az erdő
minden szavam bús kesergő
sűrű csalán a lakásom
réti farkas jó pajtásom


dudaszó

duda duda bőrös duda
oda Mohács, oda Buda
Aradon német szó hallik
Haynaulodik nem pitymallik

császárnak adom a vérem
Ober-Ennsig jár a bérem
lovam a Tiszát átúszta
itt a német ott a muszka

ha nem elég muszka, német
angolszászok hoznak szégyent
a francia oly körmönfont
reánk hozta Nagy Trianont

drága apánk, Matyi bácsi
mondja, maga nem mohácsi?
annyi gyászt hozott a népre
komonizmusépítésre

duda duda bőrös duda
oda Mohács, oda Buda
pokolra kell annak menni
aki dudás akar lenni

Jegyzet:

Ober-Enns: folyó Felső-Ausztriában, innen származik a magyar népmesékben az Óperencia földrajzi név.
szarkaláb gólyaláb

szarkaláb gólyaláb
nagy bajuszú porkoláb
lélek jár a vár alatt
csuklódon csattan lakat

kiskabát nagykabát
szalutáló fakabát
Moszkvics autón érkezik
jaj annak ki vétkezik
táncdal

(a 3-4. sor ismételve)

három paraszt kilenc pór
kivirágzott a kapor
busó jár a kert alatt
a rézingem elszakadt

mikor Jézus gyerek volt
elfogyott a telehold
szalma között porcelán
festve van az óceán

esthajnaltól áll a bál
Ferenc Jóska szalutál
laska van a levesben
Szeredán és Gyimesben

akár iszom akár nem
kívül hordom az eszem
bévül a baj künn a máz
Ugocsa nem koronáz

a világ ma olyan gyors
megabiten jár a sors
ezeréves kis haza
csomagold be vidd haza


halandzsa classica

mennyi még a panyiga?
bizony már csak két giga

mit szól hozzá kudora?
fusson vagy lesz dudora

nehéz-e a talatta?
meg is görnyedsz alatta

kicsoda a kiszera?
csúszó-mászó vipera

micsinálsz a szebékkel?
megkínálom ebéddel

hová lett a bim-bam-busz?
elvitte a kis krampusz

jön-e latabagomár?
itt van már a kapunál


Jegyzetek:

„kotta kudora panyigai
kudora kotta ü”
(Weöres Sándor: Táncdal)

„Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi”
(Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek)

„…lehet-e kiszera méra bégeva szebékkel visszaadni.”
(Karinthy Frigyes: Halandzsa)

„Alabama bim-bam-busz”
(kiszámoló)
mondókák

patak partján kicsi ház
a szerelem kicsíráz
ácsolják a tekenőt
a régibe tyúkszem nőtt

*

katicának két pöttye
nem kell az anyád löttye
főzhetne már jobb ételt
a hócsidmám mind bételt

*

egy mónárnak három lánya
lisztes mindenik nunája
mit bánom én ha lisztes
a szándokom mind tisztes

*

széna szóma gyógyegér
a kend lánya sokat ér
betenném a mikróba
az lenne ám jó próba

*

János bácsi a határba’
belebotlott egy japánba
azt kérdi a japáni
hova megyen? kapálni?

*

sózott hering főtt kapuszta
azt szereti mind a muszka
egyszer voltam Leningrádban
élen jártam a brigádban

*

elfogyott a naftalin
mérges érte nagy Sztalin:
mért is jöttél a világra
takarodjál a gulágra

*

Kisdisznódon sok az ártány
gazdag ipa sose hátrány
addig meg sem orrontok
míg gurulnak a forintok

*

Gyergyószáron egyszer vóttam
nem élőben hanem hóttan
megnéztem a Lázár-kastélyt
kaptam a fejemre fustélyt

*

három macska kilenc macska
az én uram olyan kacska
egyik karja fődig ér
másikkal csak bibirkél

*

osztopáni malomárok
de korhelyek a mónárok
fölöntenek a garatra
tök részegek este hatrahaj regöljetek II.

haj regöljetek
ne te! netezzetek!
iPod-ot toucholván
bit-be révedjetek!

wi-fi nem wi-fi
ugatom a holdat
mutasd édes hazám
a portfóliódat!